Kenniscentrum

Advies over brandveiligheid en brandveilig bouwen

Heeft u een technische vraag? Dan is het goed om te weten dat onze mensen altijd tot uw beschikking staan. Wij hebben jarenlange ervaring met passieve brandveiligheid en brandveilig bouwen. Onze know-how delen wij graag met u. In het Rf-t kenniscentrum kunt u terecht voor zeer duidelijke documentatie, certificaten, toepassingsgebieden en inbouwinstructies met film.

Brandveilig bouwen in de praktijk. Daar komt veel bij kijken. Rf-Technologies vindt het daarom belangrijk u te interesseren en informeren.

Passieve brandveiligheid

De producten van Rf-Technologies richten zich op passieve brandveiligheid: brandwerende producten voor brandcompartimentering en ontroking. Passieve brandveiligheid heeft alles te maken met het concept van een gebouw en de gebruikte bouwmaterialen. Dit in tegenstelling tot actieve brandbeveiliging, die erop gericht is bij brand het vuur te blussen of onder controle te krijgen.

In ons online kenniscentrum op de website van de hoofdvestiging van Rf-Technologies vindt u meer over:

  • Compartimentering
  • Ontroking
  • Europese regelgeving
  • Classificatie overzichten
  • Lokale regelgeving
  • HVAC visie

Bezoek het online kenniscentrum over brandveilig bouwen van onze hoofdvestiging.